Strona główna

WYNIKI OCENY FORMALNEJ


Ogłaszamy wyniki oceny formalnej Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego! Znajdziesz je na naszej stronie w zakładce Dokumenty.


Od dziś rozpoczyna się ocena merytoryczna przez zewnętrznych ekspertów. Powodzenia dla wszystkich uczestników!
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI- CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2021-2030.
REGIONALNYM OPERATOREM PROJEKTU JEST FUNDACJA IMIENIA STEFANA ARTWIŃSKIEGO W KIELCACH.